Bach Dang Luxury Residence

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty G5 Invest

Công ty CP Đầu tư và Quản lý Bất động sản G5 (G5 Invest) trân trọng thông báo tới Quý khách hàng và Đối tác về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty từ ngày 28/11/2019.

Tin tiếp theo

Danh mục tin tức

Chat Facebook